Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : NBTM-0718)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 299 m²
Diện tích ĐXD : 299 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : NBTM-0717)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH An Sơn ( Mã BĐS : NBTM-0716)
Chi tiết
Giá bán : 21 tỷ
Diện tích khuôn viên : 465 m²
Diện tích ĐXD : 252 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : NBTM-0715)
Chi tiết
Giá bán : 24 tỷ
Diện tích khuôn viên : 576 m²
Diện tích ĐXD : 576 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Trạng Trình ( Mã BĐS : NBTM-0699)
Chi tiết
Giá bán : 6.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 130 m²
Diện tích ĐXD : 130 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Quang Trung ( Mã BĐS : NBTM-0698)
Chi tiết
Giá bán : 105 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 122 m²
Diện tích ĐXD : 600 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBTM-0697)
Chi tiết
Giá bán : 15.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 290 m²
Diện tích ĐXD : 222 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nhà Chung ( Mã BĐS : NBTM-0696)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 206 m²
Diện tích ĐXD : 206 m²
Chi tiết
Nhà BT HXM Ngô Thì Sỹ ( Mã BĐS : NBTM-0695)
Chi tiết
Giá bán : 2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 55 m²
Diện tích ĐXD : 55 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nguyễn An Ninh ( Mã BĐS : NBTM-0694)
Chi tiết
Giá bán : 7.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 193 m²
Diện tích ĐXD : 193 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Cao Thắng ( Mã BĐS : NBTM-0692)
Chi tiết
Giá bán : 17.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 282 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Nam Hồ ( Mã BĐS : NBTM-0691)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 800 m²
Diện tích ĐXD : 135 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 39 khách và không thành viên online