Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT MT Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : NBTM-0667)
Chi tiết
Giá bán : 31 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 045 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Lê Văn Tám ( Mã BĐS : NBTM-0666)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 173 m²
Diện tích ĐXD : 173 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Huyền Trân Công Chúa ( Mã BĐS : NBTM-0665)
Chi tiết
Giá bán : 2.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 30 m²
Diện tích ĐXD : 30 m²
Chi tiết
Nhà BT HXM Lữ Gia ( Mã BĐS : NBTM-0664)
Chi tiết
Giá bán : 2.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà BT MT An Bình ( Mã BĐS : NBTM-0663)
Chi tiết
Giá bán : 27.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 771 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Lý Nam Đế ( Mã BĐS : NBTM-0662)
Chi tiết
Giá bán : 39 tỷ
Diện tích khuôn viên : 995 m²
Diện tích ĐXD : 995 m²
Chi tiết
Nhà BT KQH Đông Tĩnh ( Mã BĐS : NBTM-0661)
Chi tiết
Giá bán : 39 tỷ
Diện tích khuôn viên : 465 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : NBTM-0660)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 365 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Thái Phiên ( Mã BĐS : NBTM-0659)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà BT HXM Trần Nhật Duật ( Mã BĐS : NBTM-0658)
Chi tiết
Giá bán : 6.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 78 m²
Diện tích ĐXD : 78 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Lý Nam Đế ( Mã BĐS : NBTM-0657)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 117 m²
Diện tích ĐXD : 87 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : NBTM-0656)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 243 m²
Diện tích ĐXD : 243 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 17 khách và không thành viên online