Bất động sản bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK HXH Nguyễn An Ninh ( Mã BĐS : DLKM-0666)
Chi tiết
Giá bán : 4.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn An Ninh ( Mã BĐS : DLKM-0665)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn An Ninh ( Mã BĐS : DLKM-0664)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 83 m²
Diện tích ĐXD : 83 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : DLKM-0663)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 43 m²
Diện tích ĐXD : 43 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Trần Khánh Dư ( Mã BĐS : DLKM-0662)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Yersin ( Mã BĐS : DLKM-0661)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 132 m²
Diện tích ĐXD : 132 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLKM-0982)
Chi tiết
Giá bán : 48 tỷ
Diện tích khuôn viên : 342 m²
Diện tích ĐXD : 342 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLKM-0981)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NLKM-0980)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết
Nhà LK MT An Dương Vương ( Mã BĐS : NLKM-0979)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Bà Triệu ( Mã BĐS : NLKM-0978)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 48 m²
Diện tích ĐXD : 48 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Thông Thiên Học ( Mã BĐS : NLKM-0977)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 140 m²
Diện tích ĐXD : 140 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 19 khách và không thành viên online