Nhà Liên Kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK MT Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLKM-0982)
Chi tiết
Giá bán : 48 tỷ
Diện tích khuôn viên : 342 m²
Diện tích ĐXD : 342 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLKM-0981)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NLKM-0980)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết
Nhà LK MT An Dương Vương ( Mã BĐS : NLKM-0979)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Bà Triệu ( Mã BĐS : NLKM-0978)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 48 m²
Diện tích ĐXD : 48 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Thông Thiên Học ( Mã BĐS : NLKM-0977)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 140 m²
Diện tích ĐXD : 140 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NLKM-0976)
Chi tiết
Giá bán : 3.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 53 m²
Diện tích ĐXD : 53 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Chi Lăng ( Mã BĐS : NLKM-0975)
Chi tiết
Giá bán : 7.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Nhà LK MT La Sơn Phu Tử ( Mã BĐS : NLKM-0974)
Chi tiết
Giá bán : 15.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 48 m²
Diện tích ĐXD : 48 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NLKM-0973)
Chi tiết
Giá bán : 5.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 53 m²
Diện tích ĐXD : 53 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : NLKM-0972)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 107 m²
Diện tích ĐXD : 107 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Lê Thánh Tôn ( Mã BĐS : NLKM-0971)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 191 m²
Diện tích ĐXD : 191 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 15 khách và không thành viên online