Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT MT HXH Thái Phiên ( Mã BĐS : NBTM-0857)
Chi tiết
Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NBTM-0880)
Chi tiết
Giá bán : 23 tỷ
Diện tích khuôn viên : 193 m²
Diện tích ĐXD : 193 m²
Chi tiết
Nhà BT 2MT An Bình ( Mã BĐS : NBTM-0879)
Chi tiết
Giá bán : 35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 650 m²
Diện tích ĐXD : 650 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : NBTM-0878)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 203 m²
Diện tích ĐXD : 203 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NBTM-0877)
Chi tiết
Giá bán : 50 tỷ
Diện tích khuôn viên : 875 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : NBTM-0873)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 156 m²
Chi tiết
Nhà BT KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NBTM-0872)
Chi tiết
Giá bán : 23.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 318 m²
Diện tích ĐXD : 318 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : NBTM-0871)
Chi tiết
Giá bán : 13.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 236 m²
Diện tích ĐXD : 236 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Pasteur ( Mã BĐS : NBTM-0870)
Chi tiết
Giá bán : 17.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 87 m²
Diện tích ĐXD : 87 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Gio An ( Mã BĐS : NBTM-0869)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 217 m²
Diện tích ĐXD : 217 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Phan Bội Châu ( Mã BĐS : NBTM-0891)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 217 m²
Diện tích ĐXD : 217 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Ngô Thì Sỹ ( Mã BĐS : NBTM-0889)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 151 m²
Diện tích ĐXD : 151 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 13 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!