Đất biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT KQH Nguyễn Hữu Cầu ( Mã BĐS : DBTM-1416)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 285 m²
Diện tích ĐXD : 285 m²
Chi tiết
Đất BT 2MT Nam Hồ ( Mã BĐS : DBTM-1415)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 266 m²
Chi tiết
Đất BT MT Huyền Trân Công Chúa ( Mã BĐS : DBTM-1414)
Chi tiết
Giá bán : 21 tỷ
Diện tích khuôn viên : 317 m²
Diện tích ĐXD : 317 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : DBTM-1413)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 413 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : DBTM-1412)
Chi tiết
Giá bán : 8.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 233 m²
Diện tích ĐXD : 149 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : DBTM-1411)
Chi tiết
Giá bán : 5.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 207 m²
Diện tích ĐXD : 207 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Vạn Thành ( Mã BĐS : DBTM-1409)
Chi tiết
Giá bán : 5.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 214 m²
Diện tích ĐXD : 214 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Cao Bá Quát ( Mã BĐS : DBTM-1393)
Chi tiết
Giá bán : 6.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 512 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Đinh Tiên Hoàng ( Mã BĐS : DBTM-1392)
Chi tiết
Giá bán : 41 tỷ
Diện tích khuôn viên : 672 m²
Diện tích ĐXD : 672 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : DBTM-1391)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 204 m²
Diện tích ĐXD : 204 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Mai Anh Đào ( Mã BĐS : DBTM-1390)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : DBTM-1389)
Chi tiết
Giá bán : 7.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 202 m²
Diện tích ĐXD : 202 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 207 khách và không thành viên online