BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0653)
Chi tiết
Giá bán : 6.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : DLKM-0652)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 84 m²
Diện tích ĐXD : 84 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : DLKM-0651)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 80 m²
Diện tích ĐXD : 80 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : DLKM-0650)
Chi tiết
Giá bán : 12.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 122 m²
Diện tích ĐXD : 122 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : DLKM-0649)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 50 m²
Diện tích ĐXD : 50 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0648)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn T. Minh Khai ( Mã BĐS : DLKM-0647)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 50 m²
Diện tích ĐXD : 50 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Trần Phú ( Mã BĐS : DLKM-0646)
Chi tiết
Giá bán : 36 tỷ
Diện tích khuôn viên : 411 m²
Diện tích ĐXD : 411 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : DLKM-0645)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 171 m²
Diện tích ĐXD : 171 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Lê Thánh Tôn ( Mã BĐS : NLKM-0971)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 191 m²
Diện tích ĐXD : 191 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Chu Văn An ( Mã BĐS : NLKM-0970)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 43 m²
Diện tích ĐXD : 43 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NLKM-0969)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 172 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 27 khách và không thành viên online