BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT KQH Huỳnh Tấn Phát ( Mã BĐS : DBTM-1277)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 215 m²
Diện tích ĐXD : 215 m²
Chi tiết
Đất BT MT Gio An ( Mã BĐS : DBTM-1276)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 169 m²
Diện tích ĐXD : 169 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : DBTM-1275)
Chi tiết
Giá bán : 15.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 580 m²
Diện tích ĐXD : 500 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Trạng Trình ( Mã BĐS : DBTM-1274)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Đống Đa ( Mã BĐS : DBTM-1273)
Chi tiết
Giá bán : 65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 220 m²
Diện tích ĐXD : 1 220 m²
Chi tiết
Đất BT MT Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : DBTM-1272)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 400 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất BT MT Đống Đa ( Mã BĐS : DBTM-1271)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 326 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT HXM Ba Tháng Tư ( Mã BĐS : DBTM-1270)
Chi tiết
Giá bán : 51 tỷ
Diện tích khuôn viên : 4 800 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT HXM Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : DBTM-1269)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 71 m²
Diện tích ĐXD : 71 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : DBTM-1268)
Chi tiết
Giá bán : 12.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 406 m²
Diện tích ĐXD : 406 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Đankia ( Mã BĐS : DBTM-1267)
Chi tiết
Giá bán : 3.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 150 m²
Diện tích ĐXD : 150 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Kim Đồng ( Mã BĐS : DBTM-1266)
Chi tiết
Giá bán : 8.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 357 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 26 khách và không thành viên online