BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK HXH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : DLKM-0636)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Đất LK MT Trần Anh Tông ( Mã BĐS : DLKM-0635)
Chi tiết
Giá bán : 5.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0634)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 71 m²
Diện tích ĐXD : 71 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Mai Xuân Thưởng ( Mã BĐS : NLKM-0952)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLKM-0951)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 77 m²
Diện tích ĐXD : 77 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLKM-0950)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 59 m²
Diện tích ĐXD : 59 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLKM-0949)
Chi tiết
Giá bán : 13.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 61 m²
Diện tích ĐXD : 61 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH An Dương Vương ( Mã BĐS : NLKM-0947)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 66 m²
Diện tích ĐXD : 66 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLKM-0946)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 95 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Nhà Chung ( Mã BĐS : NLKM-0945)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 55 m²
Diện tích ĐXD : 55 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : NLKM-0944)
Chi tiết
Giá bán : 8.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 99 m²
Diện tích ĐXD : 99 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Chi Lăng ( Mã BĐS : NLKM-0943)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 97 m²
Diện tích ĐXD : 97 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 20 khách và không thành viên online