BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : NBTM-0640)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 316 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH An Bình ( Mã BĐS : NBTM-0639)
Chi tiết
Giá bán : 12.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Hoàng Diệu ( Mã BĐS : NBTM-0638)
Chi tiết
Giá bán : 110 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 000 m²
Diện tích ĐXD : 500 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : NBTM-0637)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 400 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0644)
Chi tiết
Giá bán : 13.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 118 m²
Diện tích ĐXD : 118 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Trần Phú ( Mã BĐS : DLKM-0643)
Chi tiết
Giá bán : 5.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 67 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Đào Duy Từ ( Mã BĐS : DLKM-0642)
Chi tiết
Giá bán : 4.35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0641)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0640)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0639)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 75 m²
Diện tích ĐXD : 75 m²
Chi tiết
Đất LK MT Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : DLKM-0638)
Chi tiết
Giá bán : 49 tỷ
Diện tích khuôn viên : 275 m²
Diện tích ĐXD : 275 m²
Chi tiết
Đất LK MT Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0637)
Chi tiết
Giá bán : 6.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 67 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 22 khách và không thành viên online