BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT HXM Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : NBTM-0653)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 245 m²
Diện tích ĐXD : 245 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Vạn Thành ( Mã BĐS : NBTM-0652)
Chi tiết
Giá bán : 8.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 280 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà BT HXM Huỳnh Thúc Kháng ( Mã BĐS : NBTM-0651)
Chi tiết
Giá bán : 13 tỷ
Diện tích khuôn viên : 358 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Hùng Vương ( Mã BĐS : NBTM-0650)
Chi tiết
Giá bán : 125 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 560 m²
Diện tích ĐXD : 1 250 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : NBTM-0649)
Chi tiết
Giá bán : 8.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 239 m²
Diện tích ĐXD : 239 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : NBTM-0648)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 569 m²
Diện tích ĐXD : 296 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBTM-0647)
Chi tiết
Giá bán : 18.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 416 m²
Diện tích ĐXD : 416 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Lữ Gia ( Mã BĐS : NBTM-0646)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 209 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : NBTM-0645)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : NBTM-0644)
Chi tiết
Giá bán : 4.46 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : NBTM-0642)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nguyễn Siêu ( Mã BĐS : NBTM-0641)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 69 khách và không thành viên online