Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK HXM Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLKM-0590)
Chi tiết
Giá bán : 4.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 132 m²
Diện tích ĐXD : 106 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Mạc Đĩnh Chi ( Mã BĐS : NLKM-0589)
Chi tiết
Giá bán : 6.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 44 m²
Diện tích ĐXD : 44 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH An Dương Vương ( Mã BĐS : NLKM-0588)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 222 m²
Diện tích ĐXD : 222 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLKM-0587)
Chi tiết
Giá bán : 22.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 113 m²
Diện tích ĐXD : 113 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLKM-0586)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 45 m²
Diện tích ĐXD : 45 m²
Chi tiết
Nhà LK 2MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NLKM-0585)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 119 m²
Diện tích ĐXD : 119 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLKM-0584)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 81 m²
Diện tích ĐXD : 81 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLKM-0583)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 114 m²
Diện tích ĐXD : 114 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : NLKM-0582)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 86 m²
Diện tích ĐXD : 86 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLKM-0581)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 78 m²
Diện tích ĐXD : 78 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : NLKM-0580)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 50 m²
Diện tích ĐXD : 50 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Trần Khánh Dư ( Mã BĐS : NLKM-0579)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 67 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 22 khách và không thành viên online