Đất Liên kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK HXH Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : DLKM-0426)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 68 m²
Diện tích ĐXD : 68 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0425)
Chi tiết
Giá bán : 6.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0424)
Chi tiết
Giá bán : 3.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : DLKM-0347)
Chi tiết
Giá bán : 9.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 249 m²
Diện tích ĐXD : 249 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : DLKM-0346)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 288 m²
Diện tích ĐXD : 288 m²
Chi tiết
Đất LK MT Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : DLKM-0338)
Chi tiết
Giá bán : 7.35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 119 m²
Diện tích ĐXD : 82 m²
Chi tiết
Đất LK MT Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : DLKM-0337)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 115 m²
Diện tích ĐXD : 81 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : DLKM-0318)
Chi tiết
Giá bán : 3.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : DLKM-0286)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 117 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Ngô Thì Sỹ ( Mã BĐS : DLKM-0268)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 373 m²
Diện tích ĐXD : 373 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0267)
Chi tiết
Giá bán : 7.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 207 m²
Diện tích ĐXD : 207 m²
Chi tiết
Đất LK MT Hoàng Diệu ( Mã BĐS : DLKM-0232)
Chi tiết
Giá bán : 29 tỷ
Diện tích khuôn viên : 251 m²
Diện tích ĐXD : 251 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 56 khách và không thành viên online