Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT HXH Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : DBTM-0708)
Chi tiết
Giá bán : 5.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 156 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : DBTM-0675)
Chi tiết
Giá bán : 5.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 205 m²
Diện tích ĐXD : 205 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : DBTM-0674)
Chi tiết
Giá bán : 4.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 220 m²
Diện tích ĐXD : 220 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : DBTM-0672)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT MT Đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : DBTM-0670)
Chi tiết
Giá bán : 18.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 554 m²
Diện tích ĐXD : 554 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : DBTM-0669)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 209 m²
Diện tích ĐXD : 209 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : DBTM-0668)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 289 m²
Diện tích ĐXD : 289 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Đông Tĩnh ( Mã BĐS : DBTM-0666)
Chi tiết
Giá bán : 14.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 487 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Đất BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-0665)
Chi tiết
Giá bán : 8.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 218 m²
Diện tích ĐXD : 218 m²
Chi tiết
Đất BT MT Tô Hiệu ( Mã BĐS : DBTM-0663)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 425 m²
Diện tích ĐXD : 91 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : DBTM-0662)
Chi tiết
Giá bán : 8.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 374 m²
Diện tích ĐXD : 244 m²
Chi tiết
Đất BT MT HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : DBTM-0660)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 401 m²
Diện tích ĐXD : 401 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 84 khách và không thành viên online