Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT KQH Đồi Huy Hoàng ( Mã BĐS : DBTM-1797)
Chi tiết
Giá bán : 31.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 507 m²
Diện tích ĐXD : 507 m²
Chi tiết
Đất BT HXM Trần Hưng Đạo ( Mã BĐS : DBTM-1796)
Chi tiết
Giá bán : 7.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 233 m²
Diện tích ĐXD : 233 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Bạch Đằng ( Mã BĐS : DBTM-1794)
Chi tiết
Giá bán : 7.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 201 m²
Diện tích ĐXD : 201 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : DBTM-1711)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 220 m²
Diện tích ĐXD : 220 m²
Chi tiết
Đất BT KQH VNC Hạt Nhân ( Mã BĐS : DBTM-1710)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 208 m²
Diện tích ĐXD : 208 m²
Chi tiết
Đất BT KQH VNC Hạt Nhân ( Mã BĐS : DBTM-1709)
Chi tiết
Giá bán : 21 tỷ
Diện tích khuôn viên : 204 m²
Diện tích ĐXD : 204 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-1707)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 211 m²
Diện tích ĐXD : 211 m²
Chi tiết
Đất BT HXH An Tôn ( Mã BĐS : DBTM-1741)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 722 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : DBTM-1740)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-1738)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 209 m²
Diện tích ĐXD : 209 m²
Chi tiết
Đất BT HXH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-1735)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 126 m²
Diện tích ĐXD : 126 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Văn Hóa Thể Thao ( Mã BĐS : DBTM-1734)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 276 m²
Diện tích ĐXD : 276 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 55 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!