Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT HXH Hồ Xuân Hương ( Mã BĐS : NBTM-0816)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 128 m²
Diện tích ĐXD : 128 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : NBTM-0793)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 270 m²
Diện tích ĐXD : 270 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Huyền Trân Công Chúa ( Mã BĐS : NBTM-0792)
Chi tiết
Giá bán : 9.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 174 m²
Diện tích ĐXD : 174 m²
Chi tiết
Nhà BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : NBTM-0791)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 174 m²
Diện tích ĐXD : 174 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : NBTM-0790)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 202 m²
Diện tích ĐXD : 202 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Phan Chu Trinh ( Mã BĐS : NBTM-0789)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBTM-0788)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 350 m²
Diện tích ĐXD : 350 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Lữ Gia ( Mã BĐS : NBTM-0783)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Tô Hiệu ( Mã BĐS : NBTM-0781)
Chi tiết
Giá bán : 28 tỷ
Diện tích khuôn viên : 821 m²
Diện tích ĐXD : 821 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Trần Phú ( Mã BĐS : NBTM-0780)
Chi tiết
Giá bán : 55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 178 m²
Diện tích ĐXD : 178 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Hùng Vương ( Mã BĐS : NBTM-0778)
Chi tiết
Giá bán : 250 tỷ
Diện tích khuôn viên : 4 123 m²
Diện tích ĐXD : 4 123 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : NBTM-0776)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 99 m²
Diện tích ĐXD : 99 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 34 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!