Bất động sản bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK MT Thi Sách ( Mã BĐS : NLKM-1297)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NLKM-1296)
Chi tiết
Giá bán : 16.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Thi Sách ( Mã BĐS : NLKM-1295)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 307 m²
Diện tích ĐXD : 307 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Thi Sách ( Mã BĐS : NLKM-1294)
Chi tiết
Giá bán : 45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 401 m²
Diện tích ĐXD : 401 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLKM-1293)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Trần Hưng Đạo ( Mã BĐS : NLKM-1292)
Chi tiết
Giá bán : 24 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Tử Lực ( Mã BĐS : NLKM-1289)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Bà Triệu ( Mã BĐS : NLKM-1288)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 50 m²
Diện tích ĐXD : 50 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : NLKM-1287)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 178 m²
Diện tích ĐXD : 178 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : NLKM-1286)
Chi tiết
Giá bán : 7.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 71 m²
Diện tích ĐXD : 71 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Thiên Thành ( Mã BĐS : NLKM-1285)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Đất BT HXH An Tôn ( Mã BĐS : DBTM-1741)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 722 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 44 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!