Bất động sản bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT 3MT Nguyễn Du ( Mã BĐS : NBTM-0863)
Chi tiết
Giá bán : 122 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 115 m²
Diện tích ĐXD : 323 m²
Chi tiết
Nhà BT MT HXH Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : NBTM-0862)
Chi tiết
Giá bán : 40 tỷ
Diện tích khuôn viên : 295 m²
Diện tích ĐXD : 295 m²
Chi tiết
Nhà BT MT HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NBTM-0861)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 91 m²
Chi tiết
Nhà BT MT HXH Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : NBTM-0860)
Chi tiết
Giá bán : 53 tỷ
Diện tích khuôn viên : 858 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT MT HXH Thái Phiên ( Mã BĐS : NBTM-0857)
Chi tiết
Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : DLKM-0863)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 190 m²
Diện tích ĐXD : 190 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Võ Trường Toản ( Mã BĐS : DLKM-0862)
Chi tiết
Giá bán : 8.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 105 m²
Diện tích ĐXD : 105 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : DLKM-0861)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Đất LK MT Trần Phú ( Mã BĐS : DLKM-0858)
Chi tiết
Giá bán : 100 tỷ
Diện tích khuôn viên : 670 m²
Diện tích ĐXD : 670 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0857)
Chi tiết
Giá bán : 8.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 142 m²
Diện tích ĐXD : 142 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : DLKM-0855)
Chi tiết
Giá bán : 11.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 96 m²
Diện tích ĐXD : 96 m²
Chi tiết
Đất LK HXH An Dương Vương ( Mã BĐS : DLKM-0853)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 12 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!