Trang trại

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK HXM Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLKM-0590)
Chi tiết
Giá bán : 4.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 132 m²
Diện tích ĐXD : 106 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Mạc Đĩnh Chi ( Mã BĐS : NLKM-0589)
Chi tiết
Giá bán : 6.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 44 m²
Diện tích ĐXD : 44 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH An Dương Vương ( Mã BĐS : NLKM-0588)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 222 m²
Diện tích ĐXD : 222 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLKM-0587)
Chi tiết
Giá bán : 22.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 113 m²
Diện tích ĐXD : 113 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLKM-0586)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 45 m²
Diện tích ĐXD : 45 m²
Chi tiết
Nhà LK 2MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NLKM-0585)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 119 m²
Diện tích ĐXD : 119 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : NBTM-0340)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 198 m²
Diện tích ĐXD : 198 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nguyễn Đình Quân ( Mã BĐS : NBTM-0339)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 63 m²
Diện tích ĐXD : 63 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : NBTM-0337)
Chi tiết
Giá bán : 17.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 227 m²
Diện tích ĐXD : 227 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Kim Đồng ( Mã BĐS : NBTM-0336)
Chi tiết
Giá bán : 24 tỷ
Diện tích khuôn viên : 748 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0449)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 107 m²
Diện tích ĐXD : 107 m²
Chi tiết
Đất LK MT Thi Sách ( Mã BĐS : DLKM-0448)
Chi tiết
Giá bán : 9.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 28 khách và không thành viên online