Nhà Liên Kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK HXM Thông Thiên Học ( Mã BĐS : NLKM-1338)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 88 m²
Diện tích ĐXD : 88 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLKM-1337)
Chi tiết
Giá bán : 36 tỷ
Diện tích khuôn viên : 180 m²
Diện tích ĐXD : 180 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLKM-1336)
Chi tiết
Giá bán : 8.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : NLKM-1335)
Chi tiết
Giá bán : 32 tỷ
Diện tích khuôn viên : 228 m²
Diện tích ĐXD : 228 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH THiên Thành ( Mã BĐS : NLKM-1334)
Chi tiết
Giá bán : 10.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 89 m²
Diện tích ĐXD : 89 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NLKM-1333)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Thi Sách ( Mã BĐS : NLKM-1297)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NLKM-1296)
Chi tiết
Giá bán : 16.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Thi Sách ( Mã BĐS : NLKM-1295)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 307 m²
Diện tích ĐXD : 307 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Thi Sách ( Mã BĐS : NLKM-1294)
Chi tiết
Giá bán : 45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 401 m²
Diện tích ĐXD : 401 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLKM-1293)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Trần Hưng Đạo ( Mã BĐS : NLKM-1292)
Chi tiết
Giá bán : 24 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 49 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!