BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT HXH Mai Anh Đào ( Mã BĐS : NBTM-0335)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 406 m²
Diện tích ĐXD : 406 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : NBTM-0334)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Lý Nam Đế ( Mã BĐS : NBTM-0333)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : NBTM-0332)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 231 m²
Diện tích ĐXD : 231 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Hồ Tùng Mậu ( Mã BĐS : NBTM-0331)
Chi tiết
Giá bán : 75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 405 m²
Diện tích ĐXD : 405 m²
Chi tiết
Nhà BT 2MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBTM-0330)
Chi tiết
Giá bán : 16.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 380 m²
Diện tích ĐXD : 380 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Bùi Thị Xuân ( Mã BĐS : DLKM-0447)
Chi tiết
Giá bán : 17.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 115 m²
Diện tích ĐXD : 115 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : DLKM-0446)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 92 m²
Diện tích ĐXD : 92 m²
Chi tiết
Đất BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : DBTM-0743)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 275 m²
Diện tích ĐXD : 275 m²
Chi tiết
Đất BT MT An Bình ( Mã BĐS : DBTM-0742)
Chi tiết
Giá bán : 10.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 298 m²
Diện tích ĐXD : 229 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : DBTM-0741)
Chi tiết
Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 117 m²
Diện tích ĐXD : 117 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : DBTM-0739)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 112 khách và không thành viên online