Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK MT Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : DLKM-0799)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 122 m²
Diện tích ĐXD : 122 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Trần Khánh Dư ( Mã BĐS : DLKM-0798)
Chi tiết
Giá bán : 8.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 150 m²
Diện tích ĐXD : 137 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Tô Ngọc Vân ( Mã BĐS : DLKM-0797)
Chi tiết
Giá bán : 13 tỷ
Diện tích khuôn viên : 101 m²
Diện tích ĐXD : 101 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : DLKM-0767)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : DLKM-0766)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 84 m²
Diện tích ĐXD : 84 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : DLKM-0758)
Chi tiết
Giá bán : 4.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 52 m²
Diện tích ĐXD : 52 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Huỳnh Tấn Phát ( Mã BĐS : DLKM-0757)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 91 m²
Diện tích ĐXD : 91 m²
Chi tiết
Đất LK MT Đoàn Thị Điểm ( Mã BĐS : DLKM-0756)
Chi tiết
Giá bán : 29 tỷ
Diện tích khuôn viên : 147 m²
Diện tích ĐXD : 147 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : DLKM-0755)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 180 m²
Diện tích ĐXD : 180 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Khu Văn Hóa Thể Thao ( Mã BĐS : DLKM-0713)
Chi tiết
Giá bán : 8.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 110 m²
Diện tích ĐXD : 110 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Thi Sách ( Mã BĐS : DLKM-0711)
Chi tiết
Giá bán : 7.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0710)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 35 khách và không thành viên online

Liên hệ ngay!