Bất động sản bán & cho thuê

Đất LK HXH Phù Đổng Thiên Vương
Chi tiết Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyên Tử Lực
Chi tiết Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Phù Đổng Thiên Vương
Chi tiết Giá bán : 5.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 82 m²
Diện tích ĐXD : 82 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn
Chi tiết Giá bán : 5.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 107 m²
Diện tích ĐXD : 107 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Phan Đình Phùng
Chi tiết Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Phan Đình Phùng
Chi tiết Giá bán : 20.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 240 m²
Diện tích ĐXD : 240 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Công Trứ
Chi tiết Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 126 m²
Diện tích ĐXD : 126 m²
Chi tiết
Đất LK MT Phù Đổng Thiên Vương
Chi tiết Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 90 m²
Diện tích ĐXD : 90 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyên Tử Lực
Chi tiết Giá bán : 4.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 76 m²
Diện tích ĐXD : 76 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phù Đổng Thiên Vương
Chi tiết Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Trần Anh Tông
Chi tiết Giá bán : 4.45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 40 m²
Diện tích ĐXD : 40 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi
Chi tiết Giá bán : 16.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 58 m²
Diện tích ĐXD : 58 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Lương Bằng
Chi tiết Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Phù Đổng Thiên Vương
Chi tiết Giá bán : 70 tỷ
Diện tích khuôn viên : 380 m²
Diện tích ĐXD : 380 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phan Đình Phùng
Chi tiết Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 49 m²
Diện tích ĐXD : 49 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phù Đổng Thiên Vương
Chi tiết Giá bán : 9.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 174 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Mai Hoa Thôn
Chi tiết Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 49 m²
Diện tích ĐXD : 49 m²
Chi tiết
Nhà BT KQH Măng Lin
Chi tiết Giá bán : 6.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 211 m²
Diện tích ĐXD : 211 m²
Chi tiết

Thiết kế & Xây dựng công trình

Liên kết Ngân hàng

Hưng Hưng Phát hỗ trợ Khách hàng vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi

vietinbank   BIDVLogo1                   sacombank  acbbankSHBbank       

               

Có 113 khách và không thành viên online